Om den antroposofiska medicinens grundare

Ita Wegman och antroposofin

Wolfgang Weirauch

Läkaren Ita Wegman (1876–1943) var en utom­ordentligt energisk person som lämnade väsentliga bidrag till utvecklingen av såväl den antroposofiska medicinen som den läkepeda­gogiska rörelsen i Europa. Hon var Rudolf Steiners närmaste medarbetare under hans sista levnadsår, men blev från ungefär 1923 föremål för intensiv opposition, systematisk utfrysning och missförstånd.  

Emanuel Zeylmans, Ita Wegmans ­biograf, berättar i denna bok om hennes intressanta liv, om hennes samarbete med Steiner och om de konflikter som utbröt efter hans död, vilka ledde till att Wegman och en rad andra 1935 uteslöts ur Antroposofiska Sällskapet.

Utgåvan innehåller ett personligt brev som Steiner skrivit till Ita Wegman, greve Polzer-Hoditz försvarstal för henne 1935, minnen av en mångårig medarbetare till henne samt en kronologi över hennes liv. 159 sidor, med många bilder.
Ur innehållet : Det tolvåriga arbetet med Wegman-­­biografin / Samarbetet mellan Wegman och Steiner / Marie Steiner och Edith Maryon / Att söka sanningen - biografens erfarenheter / Strider och konflikter / Minnesskriften och uteslutningen / Tiden efteråt / Perspektiv inför framtiden / Kronologi över Ita Wegmans liv / Koberwitz-brev den 11 juni 1924 / Polzer-Hoditz försvarstal 1935 / Från Arlesheim-klinikens historia / Ita Wegman som människa / Julmötessällskapet / Litteratur.


Kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller på Bokbörsen.se


Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

046-12 12 48     
info@novaforlag.nu     www.novaforlag.nu

Kung Arthur, riddarna av Runda Bordet, Camelot, Excalibur, drottning Gui, Nimue, Morgana le Fay, Mordred, Bors, Gareth, Geraint