Ny bok från Nova Förlag

Ita Wegman och antroposofin 

Wolfgang Weirauch

Dr. Ita Wegman (1876–1943) lämnade väsentliga bidrag till utvecklingen av såväl den antroposofiska medicinen som den läkepedagogiska rörelsen i Europa. Hon var Rudolf Steiners närmaste med­arbetare under hans sista levnadsår, men hon hade även motståndare. Ita Wegmans biograf, Emanuel Zeylmans, berättar här om hennes mångsidiga och händelserika liv. 160 sidor, många foton. 160 s. Mjuka pärmar.

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget:

Sätt in 170 kr på vårt plus­giro 441 55 86–9 och skriv "Wegman-bok" & namn i rutan eller på talongen, så kommer boken med posten! Endast Sverige.Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND


Tel: 046-12 12 48, Mail:
info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu

Kung Arthur, riddarna av Runda Bordet, Camelot, Excalibur, drottning Gui, Nimue, Morgana le Fay, Mordred, Bors, Gareth, Geraint