Vägledning för föräldrar

Tretton till nitton år 

Julian Sleigh

Tonåren för med sig många förändringar och konflikter. Sleigh vänder sig till föräldrarna, beskriver tonåringens utveckling år för år och tar upp sådana saker som ensamhet, puberteten, relationer, alkohol och droger. 107 s.

Ur innehållet: Förord / Tretton / Fjorton / Femton / Sexton / Sjutton / Arton / Nitton / Rytmer i människans biografi / Tröskeln vid fjorton / Ödet som karma och uppgift / Nåden / Motkrafterna / Månknutarna / Omdöme / Intresse / Moral / Stormbyar: Förberedelse / När det händer / Stressfaktorer / Droger / Att söka lösningar / Att hålla kontakten.

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail:
info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu