Vägledning för tonårsföräldrar

Tretton till nitton år 

Julian Sleigh

Tonåren för med sig många förändringar och konflikter. Sleigh vänder sig till föräldrarna, beskriver tonåringens utveckling år för år och tar upp sådana saker som ensamhet, puberteten, relationer, alkohol och droger.

Julian Sleigh (1927 - 2013) var antroposofiskt orienterad präst och rådgivare i Sydafrika, själv fembarnsfostrare. Hans böcker Livskriser och Vänner och älskande finns också utgivna på Nova Förlag.

Ur innehållet: Förord / Tretton / Fjorton / Femton / Sexton / Sjutton / Arton / Nitton / Rytmer i människans biografi / Tröskeln vid fjorton / Ödet som karma och uppgift / Nåden / Motkrafterna / Månknutarna / Omdöme / Intresse / Moral / Stormbyar: Förberedelse / När det händer / Stressfaktorer / Droger / Att söka lösningar / Att hålla kontakten.

107 s. Hft. Pris 120 kr.

Beställning: Sätt in 120 kr på vårt plus­giro 441 55 86–9 och skriv "Tretton till nitton år"  & namn i rutan eller på talongen, så kommer boken med posten! Endast Sverige.

Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu