Spådomsmetoder - divination

Nova Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, S-222 28 LUND

Böckerna har mjuka pärmar och är obetydligt använda eller
rentav i nyskick,
om inte annat anges. Porto tillkommer.Tarot

Joan Bunning, Learning the Tarot. A Tarot Book for Begin­ners. Weiser 1998. 320 s. Ill. 130:-
Anthony Louis, Tarot Plain and Simple. Llewelyn 2007. 322 s. Populär grundbok. 120:-
Eden Gray, A Complete Guide to the Tarot. Bantam 1972. 249 s. Många illustrationer. 85:-

Nancy Garen,
Tarot made easy. Piaktus 1990. 383 s. Stor bok. Lätt beg. 95:-
Rachel Pollack, Complete Illustrated Guide to Tarot. Element Books 2002. 191 s. Rikt illustrerad. 120:-
Sasha Fenton, Super Tarot. New techniques for improving your Tarot reading. Aquarian Press 1991. 176 s. 95:-

   

    

Handtydning, numerologi
Nathaniel Altman, The Book of Palmistry. Main Street 1999. 192 s. Inb. Lätt beg. 85:-

Nathaniel Altman, Palmistry (Little Giant Encyclopedia). Sterling Publishing 1999. 511 s. Pocket. Lätt beg. 85:-

Johnny Fincham, The Spellbinding Power of Palmistry. Green Magic Publ 2008. Skriven av en känd engelsk handtydare. 160:-


Lori Reid, The Art of Hand Reading. DK Publishing 1999. 120 s. Med fina färgbilder. 120:-

Madame la Roux, The Practice of Classical Palmistry. Weiser Books 1993. 275 s. 110:-

Richard Webster, Palm Reading for Beginners: Find Your Future in the Palm of Your Hand. Llewellyn 2018. 220 s. 120:-


Peter West, Secrets of Palmistry. Dorling Kindersley 2010. 224 s. Inb. Behändig pocketutgåva. 110:-

Lloyd Strayhorn,
Numbers and You. A Numerology Guide for Everyday Living. Ballantine 1997. 393 s. 85:-
    

    

  


I Ching och besläktade metoder
Master S.R. Chang, The Clear-Cut I Ching for Beginners.

Stephen Karcher, Way of the I Ching. Thorsons 2002. 196 s. Ill. Bra introduktion. Lätt beg. 85:-
Da Liu, I Ching Coin Prediction.

Martin Palmer & Man Ho Kwok,
The Fortune Teller's I Ching.

Amy Sorrell, The I Ching Made Easy. Using the World's Oldest Oracle. HarperOne 1994. 268 s. 110:-

Gregory Whincup, Rediscovering the I Ching. St. Martin's Griffin 1996. 238 s. Attraktivt utförande. 110:-


Elizabeth Moran & Master Joseph Yu, I Ching: The Co­m­plete Idiot’s Guide. Alpha Publ 2001. 321 s. Ill. 140:-
Taoist Master Alfred Huang, The Complete I Ching.
Robert Sachs, Nine Star Ki : Feng Shui Astrology for Deepening Self-Knowledge and Enhancing Relationships, Health, and Prosperity. 336 s. Ill. 145:-

    

     

  
          Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu