Självhjälp och utveckling

Böcker från Nova Förlag
    order@novaforlag.nu

Livskriser

Julian Sleigh

Som rådgivare har Sleigh hjälpt många människor att arbeta sig igenom en kris. Genom dessa erfarenheter har han utvecklat en tolvstegsmetod som kan vara till hjälp i olika svåra livssituationer.

62 sid. Hft. Pris 70 kr inkl porto.

Ensamhet

Adam Bittleston

Bittleston, väl beprövad och seriös rådgivare, belyser olika aspekter av ensamhet och ger förslag på hur den kan övervinnas.

94 sid. Hft. Pris 70 kr.

Hem och familj som andligt arbetsfält

Manfred Schmidt-Brabant

Den här boken handlar huvudsakligen om hushållsarbete men berör även elementarvärlden och elementarväsen.

54 sid. Hft. Pris 70 kr.

Biografiarbete

Wolfgang Weirauch (red)

Genom biografiarbete utrustas man med en metod man kan använda för att ensam eller i grupp utforska sitt eget levnadslopp. Den väcker också ett intresse för medmänniskorna. Dessa båda aspekter kan vara mycket viktiga, framför allt när det gäller hur man bemöter andra människor i nuet och i framtiden. Vidare finns här det stödjande samtalet, som idag behövs mer och mer.

141 s. Hft. Pris 90 kr. Mer info

Vänner och älskande

Julian Sleigh

Denna bok handlar om relationer människor emellan. Den kan varje människa ha en god nytta av att läsa och tillämpa på livet, det kan gälla ung som äldre och vänskap såväl som kärlek.

187 sid. Hft. Pris 90 kr  Mer info


Vägen till mystiken

Praktiska råd för andliga sökare

Carl McColman

För att finna en väg i vad som för många ser ut som stiglöst land behöver man en vägvisare. Carl McColman kan hjälpa läsaren att ta det första steget på en annorlunda färd, en resa inåt, mot alltings medelpunkt, till stillheten mitt i stormens öga.

149 sid. Hft. Pris 90 kr. Mer info

Livspaket  

Innehåller fyra böcker: Livskriser, Ensamhet, Biografiarbete och Vänner och älskande. Paketpris 260 kr (värde 320 kr).

Utvecklingspaket

Innehåller tre böcker: Biografiarbete, David Fontanas bok Meditation och Vägen till mystiken. Paketpris 260 kr (värde 320 kr). 
Böcker på svenska & engelska
David Fontana, Meditation. Bokförlaget Forum 2004. 153 s. Inb. Pris 140:-.
Erica Smith, Lär dig meditera. ICA bokförlag 1999. 112 s. Svensk text. 125:-
Carl McColman, The Aspiring Mystic. Practical Steps for Spiritual Seekers. Adams Media 2000. 214 s. 140:-

   

Beställning: Sätt in pengarna på vårt bank­giro 5040-0126 och ange boktitel & namn i rutan, så kommer böckerna med posten!

Erbjudandet gäller endast inom Sverige – kunder i utlandet ombedes kontakta oss.


Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu