Självhjälp och utveckling

Böcker från Nova Förlag


Livskriser

Julian Sleigh

Som rådgivare har Sleigh hjälpt många människor att arbeta sig igenom en kris. Genom dessa erfarenheter har han utvecklat en tolvstegsmetod som kan vara till hjälp i olika svåra livssituationer. 62 sid. Hft.

Ensamhet

Adam Bittleston

Bittleston, väl beprövad och seriös rådgivare, belyser olika aspekter av ensamhet och ger förslag på hur den kan övervinnas. 94 s. Hft.

Hem och familj som andligt arbetsfält

Manfred Schmidt-Brabant

Den här boken handlar huvudsakligen om hushållsarbete men berör även elementarvärlden och elementarväsen. 54 sid. Hft.

Biografiarbete

Wolfgang Weirauch (red)

Genom biografiarbete utrustas man med en metod man kan använda för att ensam eller i grupp utforska sitt eget levnadslopp. 141 s. Hft. Mer info

Vänner och älskande

Julian Sleigh

Denna bok handlar om relationer människor emellan. Den kan varje människa ha en god nytta av att läsa och tillämpa på livet, det kan gälla ung som äldre och vänskap såväl som kärlek. 187 sid. Hft. Mer info

Vägen till mystiken

Praktiska råd för andliga sökare

Carl McColman

För att finna en väg i vad som för många ser ut som stiglöst land behöver man en vägvisare. Carl McColman kan hjälpa läsaren att ta det första steget på en annorlunda färd, en resa inåt, mot alltings medelpunkt, till stillheten mitt i stormens öga. 149 sid. Hft. Mer info


Kan fås i bokhandeln, vis nätbokhandeln eller på Bokbörsen.se


Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu