Sagor

Intervjuer med sagoexperter

I folksagorna finns en skatt av urgammal visdom. Sagorna tilltalar såväl barn som vuxna. De kan berättas, gestaltas och tolkas, samt användas inom psykoterapin. I den här boken kommer en rad sagokunniga personer till tals: en sagoforskare, två sagoberättare, en dockspelare, en Grimmforskare m.fl. En guldgruva för alla som arbetar med eller bara älskar sagor! 164 s. Recension

Ur innehållet:
 Sagor och religion / Att uppleva sagor - inte tolka dem / Sagor och psykoterapi / Sagoberättande / Sagor på marionett- och bildteater / Rättvisan i sagorna / I folkens spår - om bröderna Grimms liv / Sagor i dramatiskt och pedagogiskt arbete.

I samma serie: Biografiarbete, Nära-dödenupplevelser, Änglar

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail:
info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu