Rytmer i människan och i kosmos

Rudolf Meyer

Jorden och alla dess varelser, däribland även människan, lever i en storartad samklang av planetariska rytmer. Oftast är de okända för oss, men kunskaper om dessa rytmer kan hjälpa oss att finna vår väg utan att göra avkall på vår frihet. 


Rudolf Meyer anför kända exempel: nattlig sömn, sjudagarsveckan, embryonala rytmer, mänskliga stämningar, kriser i trettioårsåldern, nedgångsstadier m.m. Dessa rytmer anknyter han till mindre välkända, kosmiska fakta rörande människans förhållande till jorden, månen, solen och planeterna. 43 sidor.
Ur innehållet: Rytmen for vakenhet och sömn / Veckans rytm / Fyrtiorytmen i människans utveckling / Solrytmen / Makrokosmiska rytmer / Saturnusrytmen.
I samma serie: Människan och hennes ängel, Reinkarnation och karma, De sju planeterna.

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu