Nova Förlag och Bokhandel  Nova Förlag har en bokutgivning som omfattar följande områden:


Nova Förlag och Bokhandel / Harry Larsen Rice

Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu