Välkommen till Novas hemsida. Vi är ett mindre företag i Lund med alternativ-andlig inriktning.


Nova Förlag har en bokutgivning som omfattar följande områden:

Dessutom har vi ett urval engelskspråkig litteratur på följande områden:
Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu