Välkommen till Novas hemsida. Vi är ett mindre företag i Lund med alternativ-andlig inriktning.


Nova Förlag har en bokutgivning som omfattar följande områden:


Nova Bokhandel har dessutom utländsk litteratur till försäljning på bl.a. följande områden: Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu