Reinkarnation och karma : frågor och svar

Reinkarnation och karma

Frågor och svar

René Querido

Reinkarnationsidén är en av de äldsta och mest utbredda idéerna i världen; den är nära förbunden med begreppet karma eller levnadsöde. Denna bok ger svar på en rad frågor som rör detta tema. Klart och belysande redogör René Querido för t.ex. vilken roll frihet och nödvändighet spelar i lagen om karna och reinkarnation och varför vi inte minns våra tidigare liv.

Enligt en undersökning gjord på Högskolan i Dalarna tror ungefär en tredjedel av svenska folket på reinkarnation.

René Querido (1926-2004) var en ledande waldorfpedagog och ägnade sig åt lärarutbildning i USA.

Ur innehållet: Vad är reinkarnation? / Österlandets visdom, avvisad av kristendomen? / Vad är jaget? / Arv och miljö / Vad är ödet eller karma? / Sjukdomar / Olyckor / Reinkarnation och öde i vardagen / Frihet och nödvändighet / Varför minns vi inte tidigare jordeliv? / Livet mellan döden och en ny födelse / Karma och reinkarnation: sociala följder.

43 sid. Hft. Pris 85 kr. Recension

Beställning: Sätt in 85 kr på vårt plus­giro 441 55 86–9 och skriv "Reinkarnation och karma"  & namn i rutan eller på talongen, så kommer boken med posten! Endast Sverige.

Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu