Reinkarnation och karma

Frågor och svar

René Querido

Reinkarnationsidén är en av de äldsta och mest utbredda idéerna i världen; den är nära förbunden med begreppet karma eller levnadsöde. Denna bok ger svar på en rad frågor som rör detta tema. 43 s. Recension

Ur innehållet: Vad är reinkarnation? / Österlandets visdom, avvisad av kristendomen? / Vad är jaget? / Arv och miljö / Vad är ödet eller karma? / Sjukdomar / Olyckor / Reinkarnation och öde i vardagen / Frihet och nödvändighet / Varför minns vi inte tidigare jordeliv? / Livet mellan döden och en ny födelse / Karma och reinkarnation: sociala följder.

I samma serie: Människan och hennes ängel, Rytmer i människan och i kosmos, De sju planeterna.


Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail:
info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu