De sju planeterna

Adam Bittleston

Dagens kunskap om planeterna grundar sig på vetenskapliga observationer. Bittleston beskriver inte bara de astronomiska fenomenen utan också olika astronomers, poeters och konstnärers tanker och idéer om dem. 59 s

Ur innehållet: Solen / Saturn / Jupiter / Mars / Mercury / Venus / Månen / Djurkretsen / Ordförklaringar.
I samma serie: Människan och hennes ängel, Reinkarnation och karma, Rytmer i människan och i kosmos

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu