Samtal med upplevare och forskare


Nära-dödenupplevelser

Erfarenheter från en ljusfylld värld

Wolfgang Weirauch (red)

Sedan urminnes tider har människor berättat om erfarenheter från andra sidan dödens tröskel. Denna utgåva innehåller berättelser från personer i vår tid som till följd av en NDU har kunnat kasta en blick in i den andliga världen. De berättar om utomsinnliga varseblivningar, tunnelupplevelser, tillstånd av renaste frid och total tyngdlöshet, möten med avlidna och ljusvarelser i ett rike av fullkomlig kärlek. De har sett varje enskild scen i sitt liv i ett stort bildpanorama och känt verkningarna av sina egna handlingar på de människor som mött dem under livet. Efter dessa omskakande upplevelser genomlevde personerna ifråga ofta en period av otrygghet, som slutligen utmynnade i en omfattande förvandling av hela deras liv.
     En tänkeväckande bok som också närmar sig upplevelsernas innebörd och mening och som öppnar till en dimension som vi alla en gång ska träda in i. Fyra upplevare och två NDU-forskare medverkar.

Ur innehållet: Ledsagande i livets sista ögonblick / Att blicka in i en annan värld / Om livet efter döden / ”Jag såg hur Skapelsen kom till” / Förvandla ondska till godhet genom kärlek / Man måste tillbaka till dalen / På väg mot en ny människa.

138 s. Mjuka pärmar.  Pris 120 kr.
Recension


Beställning: Sätt in 120 kr på vårt plus­giro 441 55 86–9 och skriv "NDU bok" el.dyl. & namn i rutan eller på talongen, så kommer boken med posten! Endast Sverige.


Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu


Free Counter
Free Counter