Intervjuer med upplevare och forskare


Nära-dödenupplevelser

Erfarenheter från en ljusfylld värld

Wolfgang Weirauch (red)

Sedan urminnes tider har människor berättat om erfarenheter från andra sidan dödens tröskel. Denna utgåva innehåller berättelser från personer i vår tid som till följd av en NDU har kunnat kasta en blick in i den andliga världen. De berättar om utomsinnliga varseblivningar, tunnelupplevelser, möten med avlidna och ljusvarelser m.m. Dessa omskakande upplevelser har i många fall lett till en omfattande förvandling av människans liv.
     En tänkeväckande bok som också närmar sig upplevelsernas innebörd och mening och som öppnar till en dimension som vi alla en gång ska träda in i. Fyra upplevare och två NDU-forskare medverkar. 138 sidor. Recension.

Ur innehållet: Ledsagande i livets sista ögonblick / Att blicka in i en annan värld / Om livet efter döden / ”Jag såg hur Skapelsen kom till” / Förvandla ondska till godhet genom kärlek / Man måste tillbaka till dalen / På väg mot en ny människa.


Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller från Bokbörsen.seNova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail:
info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu