Samtal med naturandar

Vid en kvarn i Nordtyskland pågår sedan en tid tillbaka viktiga samtal mellan människor och naturandar. Detta har blivit möjligt tack genom förmedling av en sällsynt begåvad kvinna, Verena Stael von Holstein. Samtalen har publicerats i Tyskland i en mycket uppskattad bokserie. Fyra innehållsrika band har hittills utkommit på svenska hos Nova Förlag.

Författare och intervjuare: Wolfgang Weirauch. Medverkande: Verena Stael von Holstein.

Samtal med träd      

Intervjuer med 33 trädandar
 

Senaste bandet i
Naturande-serien (Naturandar 4). I de tidigare banden i serien har eld­andar, ­luftandar, vatten­andar och många andra naturväsen kommit till tals. I detta nya band i serien möter vi de naturandar som närmast liknar oss – trädandarna.
223 sidor, vackert inbunden. Mer info

Naturandar och vad de säger

Intervjuer med 17 naturväsen
 
Första bandet i
Naturande-serien. Över tusen frågor, bokstavligen om allt möjligt mellan himmel och jord, ställs och får svar. Andarna som kommer till tals representerar elementen vatten, jord, luft och eld utan också silver, glas, papper med mera som människan renodlar eller framställer. Och Möller, kvarnens speciella husande, har mycket att berätta.

228 sidor, vackert inbunden.
Mer info

Nya samtal med naturandar

Intervjuer och läsarfrågor

Andra bandet i Naturande-serien
Återigen talar naturandarna till oss och uppenbarar förunderliga sammanhang från världar som är stängda för de flesta människor. Boken innehåller även en avdelning med frågor som läsare har ställt, liksom naturandarnas svar (bl a om husandar).

213 sidor, vackert inbunden. Mer info
Mer samtal med naturandar
 

Gamla och nya väsen, läsarfrågor


Tredje bandet i serien utgör en fortsätt­ning på Natur­andar och vad de säger och Nya samtal med natur­andar. Det finns världar som är stängda för de flesta människor, men här talar naturandarna på nytt till oss och uppenbarar fördolda sammanhang. Bl a intervjuas naturandar förbundna med rök, ängar, torv och maskiner.

224 sidor, vackert inbunden. Innehåll
Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, E-mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu