Samtal med naturandar

Recensioner
Samtal med träd. Intervjuer med 33 trädandar, Nova Förlag 2014, Naturande-serien band 4. ISBN 978-91-974169-7-5

Samtal med träd är den fjärde delen av Wolfgang Weirauchs ”Naturande-serie”. Ett mycket speciellt projekt som utgår från erfarenheter som Verena Stael von Holstein gjort under hela sitt liv. Hon har å ena sidan genomgått en komplett ingeniörsutbildning, men har redan som barn upplevt en kontakt med naturväsen, en kontakt som fördjupats och blivit ett allt större livsinnehåll för henne. Sedan flera år är hon bosatt i en gammal vattenkvarn i Nordtyskland, mor till två barn. 
     Wolfgang Weirauch står för intervjuerna. Han är redaktör för en antroposofiskt orienterad skriftserie, Flensburger Hefte som nu har publicerat mer än hundra nummer i olika aktuella och ofta originella ämnen. Just de här texterna om naturandar har väckt stor uppmärksamhet.
     Upplägget är egenartat: Verena Stael von Holstein förmedlar ett slags direktkontakt med olika naturväsen. Här talar genom henne särskilt en viss Theabrox. I början ställer detta väsen en motfråga: ”Vill du tala direkt med träden, eller vill du tala med mig om dem”. Theabrox förmedlar sedan kontakt med bestämda trädandar som kan tala genom Verena. Låter det märkligt? Ja, naturligtvis!
     Och trädandarna Soni (ett hagtornsväsen), Letra (talar för bokarna), Gunilla (”ansvarig för popplarna”) och kastanjeanden Petra – alla verkar förvånansvärt nyktra. Deras existensform kan nog vara svår att förstå, men det de berättar är sakligt och kulturhistoriskt fascinerande, ungefär som man kan vänta sig av en bildad modern människa.
     I alla händelser förmedlar boken ytterst intressant kunskap om träd.
Göran Fant, tidskriften På Väg
Naturandar och vad de säger. Intervjuer med 17 naturväsen. Nova Förlag 2006. Naturande-serien  band 1. ISBN 978-91-974169-3-1

"Det finns mycket mellan himmel och jord, om det vet en del människor mer än andra. Några får sin kunskap genom direkt kommunikation med de naturväsen som de flesta av oss möjligen bara anar och andra totalt förnekar. Vissa personer har förmåga att förmedla vad de ser och får veta. En av dem är Verena Stael von Holstein. Boken ”Naturandar och vad de säger” är resultat av regelrätta intervjuer, av frågor och svar. 17 olika naturväsen kommer till tals.
     I boken möter vi väsen som ansvarar för huset, djuren, skogen, kärret. Vi möter elementarväsen som är jord, vatten, luft och eld. Och många fler. Vi får häpnadsväckande inblickar i hur både naturen och ibland också vi själva fungerar. Vad en månförmörkelse innebär. Om hur djur behöver tröstas efter den behandling vi människor utsätter dem för. Om hot och möjligheter.
     Vi inser också hur viktigt det är att vi lär oss inse att dessa väsen finns, vare sig ser dem eller inte. Allt vi gör får konsekvenser. Stora och obönhörliga. Tiden är inne för en medveten samverkan. Bland annat naturkatastrofer har ibland andra orsaker än vi vanligen tror. Naturandarna söker oss!
     De ämnen som behandlas i boken är många och skiftande. T.ex. att film är ett medium som ligger rätt i tiden. Att Internet motsvarar vår tids anda. Att den tid då olika raser hade olika betydelse sedan länge är förbi. Att kemiska tillsatser i maten är av ondo. Att ömsesidig vänskap mellan ett djur och en människa skapar rum för positiva väsen. Att varje människa har ett träd – någonstans.
     En häpnadsväckande och viktig bok är detta. Fler finns i samma ämne – även dessa borde översättas!"
Berit Löfström, Biodynamisk tidskrift

Nya samtal med naturandar. Intervjuer och läsarfrågor, Nova Förlag 2008. Naturande-serien band 2. ISBN 978-91-974169-5-5

I bokens första hälft ställer författaren frågor och får svar från olika väsen. I andra hälften framförs och besvaras frågor från läsarna. Det är ett stort spektrum som behandlas. Frågor om jordens olja, om jorden, om det eteriska, om hur man umgås medvetet med sin husande, om vad konst och skönhet är och mer därtill får sina svar, som ofta är tänkande betraktelser.Therése Lindberg, Falkbladet

Mer samtal med naturandar. Gamla och nya väsen, läsarfrågor, Nova Förlag 2010. Naturande-serien band 3. ISBN 978-91-974169-6-2

Läsningen av dessa intervjuer med naturandar (som kanaliserats via en klarseende kvinna) är fascinerande. Klentrogna misstänker att kvinnan hittar på allt själv. I så fall skulle hon vara ett märkvärdigt fenomen på det sätt hon levererar en lång rad klokheter i en rapp fråga-svar-form. (…) På frågan om naturandarna känner till framtiden, svarar Vattenanden:
Ja. I den andliga världen ligger det förgångna, nutiden och framtiden öppna. De är inte beslöjade som för er människor på jorden. Ni måste glömma framtiden då ni föds. Annars kan ni inte arbeta på ett riktigt sätt på jorden.
Men det finns saker de inte kan veta. Vad skaparmakterna tänkt ut för framtiden vet de. Vad de enskilda människorna kommer att göra vet de inte, eftersom det hänger ihop med människans fria vilja. Den är nämligen oförutsägbar. Mer
Johannes Ljungquist, Mummel i kön


Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu