Samtal med naturandar

Översikt över innehållet


Samtal med träd. Intervjuer med 33 trädandar, Nova Förlag 2014, Naturande-serien band 4. ISBN 978-91-974169-7-5
Ur innehållet: Skriftens träd och buskar / Kontakt med trädväsen / De medverkande naturandarna / Glanshägg / Sötkörsbär / Körsbärplommon / Fläder / Rönn / Skogslönn / Tysklönn / Naverlönn / Silverlönn / Klibbal / Gråal / Hästkastanj / Äkta kastanj / Poppel / Asp / Gråpoppel / Krona, ledande trädande / Platan / Lind / Ask / Bok / Hängbok / Blodbok / Avenbok / Skogsalm / Vresalm / Robinia  / Vårtbjörk / Vitpil / Skogsek / Rödek / Ginkgo / Hassel / Hagtorn / Valnöt / Kungsgran / Kaskadgran / Silvergran / Tall / Gran / Europeisk lärk / Idegran / Thuja / En / Oxel / Syren / Havtorn / Slån / Virke och träd.

Naturandar och vad de säger. Intervjuer med 17 naturväsen. Nova Förlag 2006. Naturande-serien  band 1. ISBN 978-91-974169-3-1
Ur innehållet: Att leva med naturandar / De medverkande naturandarna / Husanden Möller / Vattenanden Echevit / Stenanden Kapuvu / Luftanden Valliniju / Eldanden Eknaton / De fyra grupperna av elementarväsen i årets lopp / Den Store / Pappersanden / Det onda / Högtiderna under årets lopp / Myranden Kollii / Silveranden Månljus / Glasmannen / Saltbarnet Kahain / Harmoniska elementarväsen / Förhållandet mellan människor och naturväsen / Tallanden Madeleine / Ekbina / Husanden Kvadrom / Sandanden Knut / Den Brune / Gnunno den Gröne / Översvämningar / Mina förmågor i andligt skådande / Att lära sig att öppna sig för naturen.
Nya samtal med naturandar. Intervjuer och läsarfrågor, Nova Förlag 2008. Naturande-serien band 2. ISBN 978-91-974169-5-5
Ur innehållet: De medverkande naturandarna / Återblick / Trädledaren Krona / Kommunikation med naturandar / Mexiko / Vattenkatastrofer / Afghanistan / Irak / Den personliga elementaren / Dvärgen Konrad / Stenanden Kapuvu / Husanden Möller / Den Brune / Pappersanden / Vattenanden Echevit / Konst och skönhet / Teknik / Läkande krafter och metoder / Elektrosmog / Musik och bildkonst / Eurytmi och talgestaltning / Landskap / Förvandling av mörka väsen / Barn och naturväsen /  Växtvärlden / Jordbruk / Ritual /  Människor i behov av själslig vård / Miljöproblem / Naturandar och avlidna / Vattnets kvalitet / Andliga väsen / Näringsmedel / Energi och råvaror.

Mer samtal med naturandar. Gamla och nya väsen, läsarfrågor, Nova Förlag 2010. Naturande-serien band 3. ISBN 978-91-974169-6-2
Ur innehållet: De medverkande naturandarna  / Ängsanden Serafina / Järnanden Hajron / Elementarledaren Kordon / Husanden Möller / Barnens frågor / Vattenanden Echevit / Stenanden Kapuvu / Maskinandar / Pappersanden / Rökanden Kolumban / Bagerianden Markert / Vinkällaranden Suso / Hedanden Hejo / Torvanden Tom / Strömväktaren Elektron / Saschafrass, den eteriska mekanikern  / Motorsågen / Symaskinen / Den Store om maskinandar / Naturandarnas svar på läsarfrågor: Livsmedel / Droger / Energiformer och medier / Andliga väsen / Sjukdom och läkning / Människa / Natur, landskap, växter / Pedagogik / Reinkarnation och karma / Religion, klarseende, idébildning / Mysterier / Träd / Djur / Antroposofi idag.

Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu