Naturandar och elementarväsen

Att arbeta med intelligensen i naturen

Marko Pogacnik

Om vi går några århundraden tillbaka, så fanns det ännu en självklar kunskap om tomtar, älvor, dvärgar, sjöjungfrur och den mångfald av väsen som med ett gemensamt namn kallas naturandar, elementarväsen eller elementarer. Med seklernas gång och civilisationens och materialismens utbredning har vi förlorat insikten om denna rika och så betydelsefulla värld.    

Marko Pogacnik är en modern forskare – från början skulptör – som i sitt mångåriga arbete med jordläkning har erövrat förmågan att se, kommunicera med och beskriva naturväsen. Hans bok om deras uppgifter och betydelse borde läsas av varje nutidsmänniska. Själv säger han om sina allra första erfarenheter av elementarerna: Jag kände mig som en gäst som blev inbjuden till en okänd värld för att kunna berätta för mina medmänniskor om dess förvånansvärda skönhet och faktiska verklighet. 

Ur innehållet: Inträde i en okänd värld  / Elementarernas rike / Gudinnan och de sju dvärgarna / Elementarvärldens ordning / Elementarrikets evolution / Naturtempelområden / Den personliga elementaren hos djur och människa /  Läkande av störningar i elementarvärlden.

233 sid. Hft. Pris 195 kr. Recension

Beställning: Sätt in 195 kr på vårt plus­giro 441 55 86–9 och skriv "Pogacnik, Naturandar" eller dylikt & namn i rutan eller på talongen, så kommer boken med posten! Endast Sverige.

Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu