Samtal med naturandar, band 4

Samtal med träd

Intervjuer med 33 trädandar

Wolfgang Weirauch & Verena Stael von Holstein

Fjärde bandet i Naturande-serien. I första bandet Naturandar och vad de säger och två efter­föl­jande band har eld­andar, ­luftandar, vatten­andar och många andra naturväsen kommit till tals genom Verenas förmedling.  I detta nya band möter vi de naturandar som närmast liknar oss människor – trädandarna.

T
räd­andarna besvarar frågor om de trädslag de hör ihop med. De förklarar sammanhang kring trädens former och växtbetingelser, trädens uppgifter i landskapet, miljöpåverkan och klimatföränd­ringar liksom kring trädens relation till naturandar och till den andliga världen. Särskild vikt läggs vid varje träds uppgift och vid de mänskliga egenskaper som motsvarar trädslagets karaktär. Vi inbjuder dig att ta del av dessa spännande och intressanta samtal och att lära känna och älska träden omkring dig på ett helt nytt sätt. 228 sidor, vackert inbunden. Talrika foton och illustrationer. 

Ur innehållet: Skriftens träd och buskar / Kontakt med trädväsen / De medverkande naturandarna / Glanshägg / Sötkörsbär / Körsbärplommon / Fläder / Rönn / Skogslönn / Tysklönn / Naverlönn / Silverlönn / Klibbal / Gråal / Hästkastanj / Äkta kastanj / Poppel / Asp / Gråpoppel / Krona, ledande trädande / Platan / Lind / Ask / Bok / Hängbok / Blodbok / Avenbok / Skogsalm / Vresalm / Robinia  / Vårtbjörk / Vitpil / Skogsek / Rödek / Ginkgo / Hassel / Hagtorn / Valnöt / Kungsgran / Kaskadgran / Silvergran / Tall / Gran / Europeisk lärk / Idegran / Thuja / En / Oxel / Syren / Havtorn / Slån / Virke och träd.

Kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu