Samtal med naturandar, band 1

Naturandar och vad de säger

Intervjuer med 17 naturväsen

Wolfgang Weirauch

Band 1 i Naturande-serien. Verena Stael von Holstein har alltid varit medveten om och iakttagit naturväsen. Hon har också erövrat en förmåga att tolka deras sätt att tala till mänskligt språk. I denna märkliga bok intervjuar Wolfgang Weirauch en mängd väsen med Verenas hjälp.

Över tusen frågor, bokstavligen om allt möjligt mellan himmel och jord, ställs och får svar. Många av dessa är så insiktsfulla att man häpnar! Väsendena som kommer till tals representerar naturrikena men också silver, glas, papper med mera som människan renodlar eller framställer. Och Möller, kvarnens speciella husande, har mycket att berätta.

Ur innehållet: Att leva med naturandar / De medverkande naturandarna / Husanden Möller / Vattenanden Echevit / Stenanden Kapuvu / Luftanden Valliniju / Eldanden Eknaton / De fyra grupperna av elementarväsen i årets lopp / Den Store / Pappersväsendet / Det onda / Högtiderna under årets lopp / Myranden Kollii / Silverväsendet Månljus / Glasmannen / Saltbarnet Kahain / Harmoniska elementarväsen / Förhållandet mellan människor och naturväsen / Furukvinnan Madeleine / Ekbina / Husanden Kvadrom / Sandanden Knut / Den Brune / Gnunno, den Gröne / Översvämningar / Diverse frågor / Mina förmågor i andligt skådande / Att lära sig att öppna sig för naturen.

228 sid. Vackert inbunden.


Kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.
 


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, E-mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu