Mystik och andlighet

Nova Bokhandel, Gråvädersv. 4H, Lund       order@novaforlag.nu

Böckerna har mjuka pärmar och är i nyskick eller nära nyskick, om inte annat anges.
Billigaste porto tillkommer.

Mystik, andlighet och religion
Carl McColman, Spirituality. Where the Body and Soul Encounter the Spiritual. North Star Publications 1997. 244 s. 145:-
Geoffrey Parrinder, Mysticism in the Worlds Religions. Oneworld Publications 1995. 210 s. 145:-
Wayne Teasdale, The Mystic Heart. Discovering a Universal Spirituality in the World's Religions. New World Library 2001. 293 s. Ill.  145:-
Charlene Spretnak, States of Grace. The Recovery of Meaning in the Postmodern Age. Harper Collins 1993. 337 s. Lätt beg. 145:-
       
 
Meditation & mystik
David Fontana, Meditation. Meditation i vardagslivet för fysisk och mental avspänning. Bokförlaget Forum 2004. 153 s. Inb. Ill. 145:-
E Smith & N Wilks, Lär dig meditera. ICA bokförlag 1999. 112 s. 128 s. 115:-
Carl McColman, Vägen till mystiken. Råd för andliga sökare. Nova Förlag 2003. 149 s. 125:-

      
Medeltida mystik
William Johnston, The Cloud of Unknowing & The Book of Privy Counseling. Doubleday 1996. 195 s. Klassiskt verk. 145:-
Oliver Davies, The Rhineland Mystics. An Anthology. SPCK London 1989. 129 s. 125:-
Meister Eckhart, Selected Writings. Penguin 1994. 293 s. 145:-
 
Notebooks of Paul Brunton (1898-1981), engelsk mystiker och filosof.
Perspectives. The Timeless Way of Wisdom. Larsons Förlag. 392 s. 165:-
Practices for the Quest. Relax and Retreat. Larsons. 373 s. 165:-
Meditation och The Body. 246+155 s. Larsons. 195:-
The Orient. Its Legacy to the West. Larsons. 246 s. 165:-
The Sensitives. Dynamics and Dangers of Mysticism. Larsons. 317 s. 165:-
Inspiration and the Overself.  Larsons. 252 s. 165:-
Advanced Contemplation. The Peace Within You. Larsons. 347 s. 165:-


Kristen andlighet
Tilden Edwards, Spiritual Friend. Reclaiming the Gift of Spiritual Direction. Paulist Press 1980. 264 s. 145:-
Morton Kelsey, The Other Side of Silence. Meditation for the Twenty-First Century. Paulist Press 1997. 2:a uppl. 396 s. 165:-
--, Transcend. A Guide to the Perennial Spiritual Quest. Element Books 1991. 219 s. Gott skick. 145:-
          
Evelyn Underhill (1875-1941), anglikansk författare och mystiker.
Mysticism. The Nature and Development of Spiritual Consciousness. Oneworld Publ 1999. 519 s. Ett standardverk. 185:-
Concerning the Inner Life. Oneworld Publ 1999. 96 s. 95:-
The Essentials of Mysticism. Oneworld Publ 1999. 208 s. 95:-
The Spiritual Life. Great Spiritual Truths for Everyday Life. Oneworld Publ 1999. 96 s. 95:-
Practical Mysticism. Ariel Press 1986. 191 s. Felvald boktitel. 95:-
Brenda Blanch, Heaven a Dance. An Evelyn Underhill Anthology. Triangle SPCK 1992. 144 s. 125:-
Delroy Oberg, Daily Readings with a Modern Mystic. Selections from the Writings of Evelyn Underhill. Twenty-Third Publications 1993. 179 s. 125:-

Icke-kristen andlighet
Michael Carrithers, Buddha. A short introduction. Oxford University Press 2001. 120 s. 85:-
Prof. Vrindar Nabar, Bhagavadgita. Engelsk översättning. Wordsworth Classics 1997. 80 s. 85:-.
Daniel Odier, Tantric Quest. An Encounter with Absolute Love. Inner Traditions 1997. 184 s. 135:-
Neal Walsch, Tomorrows God. Our Greatest Spiritual Challenge. Hodder & Stoughton 2004. 406 s. 135:-

    
  


Orderformulär:

Namn:

Adress:

Postadress:


E-post:

Telefon

Ev kontaktpersonNova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48      Mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu