Men vem gjorde Gud?

En bok om barns naturliga religiositet


Barn är religiösa av naturen, de är öppna och tillitsfulla och känner ofta förundran. Som föräldrar eller lärare måste vi vara både lyhörda och praktiska för att kanalisera och vårda barnets djupare känslor.

Genom firandet av högtider, genom aftonbön och bordsbön och andra små ritualer kan man bidra till att barnets förbindelse med den andliga världen hålls vid liv. 60 s.

Ur innehållet: På väg med oss själva / Det första Året / Att utveckla språket / Mellan takt och melodi / Att lära gott uppförande / Det dansande året / Måltiden i medelpunkten / Att leka är att lära / En fylld ryggsäck / Nattens hemlighet /  Ängeln med den röda trumman.

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu