Men vem gjorde Gud?


Barn är religiösa av naturen, de är öppna och tillitsfulla och känner ofta förundran. Som föräldrar eller lärare måste vi vara både lyhörda och praktiska för att kanalisera och vårda barnets djupare känslor. 60 s.

Ur innehållet: På väg med oss själva / Det första Året / Att utveckla språket / Mellan takt och melodi / Att lära gott uppförande / Det dansande året / Måltiden i medelpunkten / Att leka är att lära / En fylld ryggsäck / Nattens hemlighet /  Ängeln med den röda trumman.

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu