Ny bok av Khalil Gibran

Mästarens röst betraktelser och visdomsord               
      
Miljoner människor över hela världen har inspi­rerats av Khalil Gibrans budskap i mäster­verket Profeten. Med samma visdom talar Gibran i Mästarens röst om trons seger över ­sorgen och om kärlekens seger över ensamheten. Här belyser han teman som gemenskap, kärlek och jämlikhet, förnuft och kunskap och människans gudomlighet.

Mästarens röst förmedlar insikter och öppnar för reflektion kring många av vårt livs kompli­cerade gåtor. Utgåvan innehåller även en sektion med visdomsord ur Khalil Gibrans verk.

Gibran tillhörde en kristen minoritet i Libanon men utvandrade tidigt till USA där han försörjde sig som författare och konstnär.

Av Khalil Gibran har Nova Förlag tidigare givit ut Profetens bok, antologin Hjärta och själ, Människosonen, en rik samling berättelser om Jesus och Brutna vingar, med gripande och inner­liga kvinnoporträtt.

136 sidor, mjukband, med författarens illustrationer.

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller på Bokbörsen.se Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND


Tel: 046-12 12 48, Mail:
info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu

Kung Arthur, riddarna av Runda Bordet, Camelot, Excalibur, drottning Gui, Nimue, Morgana le Fay, Mordred, Bors, Gareth, Geraint