Verk av Khalil Gibran

Människosonen         nyhet

Människors intryck av Jesus

Människosonen är Gibrans fascinerande skildring av Jesus genom hans samtidas ögon, av män och kvinnor som kände honom som lärare, vän eller fiende. Dessa människor – däribland Maria Magdalena, Simon Petrus, Pontius Pilatus och Barabbas – görs levande av en insiktsfull författare som är väl förtrogen med kultur och traditioner i den del av världen där Jesus levde.

Kraften i Jesu ord, i hans gärningar och närvaro, berör hjärtan och sinnen hos de karaktärer som talar på Gibrans sidor. Ur dessa samlade berättelser framträder en fängslande och mångfacetterad Jesusbild. Boken är vackert illustrerad av författaren, vars skrifter och konst har rönt stor uppskattning runt om i världen. 

Innehåller ett sjuttiotal berättelser. 153 sidor, inbunden, med författarens illustrationer.

Innehållsförteckning

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller på Bokbörsen.se

Böcker av Khalil Gibran
 

Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND


Tel: 046-12 12 48, Mail:
info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu

Kung Arthur, riddarna av Runda Bordet, Camelot, Excalibur, drottning Gui, Nimue, Morgana le Fay, Mordred, Bors, Gareth, Geraint