Människan och hennes ängel

Rudolf Meyer

När mänskligheten drabbas av ständiga krig och naturkatastrofer, tvivlar många människor på en visdomsfylld ledning från den gudomliga världens sida. Ligger vårt öde vekligen i Guds hand? Kan vår själ verkligen tränga igenom till det högsta av alla väsen?


I denna bok visar författaren hur människan osynligt ledsagas på jorden av sin skyddsängel och hur änglarnas förhållande till människorna förändras under livets gång. 43 s.

Ur innehåll: Människan och hennes ängel /Om änglavärldens hierarkier / Noter / Litteratur.
I samma serie: Reinkarnation och karma, Rytmer i människan och i kosmos, De sju planeterna.

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu