Självhjälp när livet är svårt

Livskriser 

Julian Sleigh

Som rådgivare har Sleigh hjälpt många människor att arbeta sig igenom en kris. Genom dessa erfarenheter har han utvecklat en flerstegsmetod som kan vara till hjälp i olika svåra livssituationer. 62 sidor. Recension

Ur innehållet: Att vända sig mot verkligheten / Att rikta blicken mot orsaken / Att lära sig acceptera / Att fråga efter meningen / Att vända sig inåt / Att fatta ett beslut / Att utarbeta en plan / Att rikta sig mot framtiden / Att lära sig förlåtelse / Att känna tacksamhet / Att känna glädje / Att känna frid.

Av samma författare: Tretton till nitton år, Vänner och älskande

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail:
info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu