Konsultationer – personlig vägledning


Jag ger konsultationer åt personer som söker vägledning i en viss situation eller inför ett svårt beslut, eller som har en seriös fråga som de vill ha svar på.
Harry Larsen Rice / Nova Förlag och Konsult
E-mail: harry@novaforlag.nu
Wikipedia.se:
Harry Larsen Rice
Gråvädersv. 4 H, 222 28 Lund