I Ching konsultationer


Jag har använt den kinesiska visdomsboken I Ching i många år för personlig vägledning och i viss mån även prognoser. Jag har även kunskap i indisk astrologi, men använder den numera sällan.

Om du har en seriös fråga som du vill ha svar på, så är det möjligt att jag kan hjälpa dig.


 


Harry Larsen Rice / Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, E-mail: harry@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu