I Ching – divination & konsultationerI Ching, den kinesiska visdomsboken, har använts i mer än 2000 år för både förutsägelser och personlig vägledning. Med dess hjälp kan man t.ex. få klarhet i hur man bör handla i en viss situation eller insikt om vad som troligen blir resultatet av en viss handling eller utveckling.

Jag har lång erfarenhet av I Ching och erbjuder konsultationer - som även kan ske via mail - åt personer som söker vägledning i en viss situation eller inför ett svårt beslut, eller som har en seriös fråga som de vill ha svar på.

Medicinska och psykiatriska problem ligger dock utanför mitt område - man får då vända sig till respektive vårdinstans.


Harry Larsen Rice / Nova Förlag
Gråvädersv. 4 H, 222 28 Lund

Tel: 046-12 12 48, E-mail: harry@novaforlag.nu
Hemsida: www.novaforlag.nu