Konsultationer – vägledning

Jag ger konsultationer - som även kan ske via mail - åt personer som söker vägledning i en viss situation eller inför ett svårt beslut, eller som har en seriös fråga som de vill ha svar på.

Vid behov använder jag mig av den gamla kinesiska visdomsboken I Ching för att ge klarhet i problemet eller situationen. Till mina redskap hör även vedisk astrologi och min egen intuition.


Medicinska och psykiatriska problem ligger dock utanför mitt område - man får då vända sig till respektive vårdinstans.


 


Harry Larsen Rice / Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, E-mail: harry@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu