Människosonen : människors intryck av Jesus

Innehållsförteckning

1. Jakob, Sebedaios son: Om världens riken
2. Anna, Marias mor: Om Jesu födelse
3. Asaf, talaren från Tyros: Om Jesu tal
4. Maria Magdalena: Om sitt första möte med Jesus
5. Filemon, en grekisk apotekare: Om mästerläkaren Jesus
6. Simon, kallad Petrus: När han och hans bror kallades
7. Översteprästen Kajafas: Varför Jesus måste avrättas
8. Johanna, hustru till Herodes förvaltare:
Om kvinnor och barn
9. Rafka, bruden i Kana
10. En persisk filosof i Damaskus
: Om gamla och nya gudar
11. Lukas
: Om hycklare
12. Johannes, Sebedaios son
: Om Jesu olika tillnamn
13. En ung präst i Kafarnaum
: Om magikern Jesus
14. En rik levit från Nasarets omnejd
: Jesus, den duktige snickaren
15. En herde i södra Libanon
: En liknelse
16. Johannes döparen till en av sina lärjungar
: Ett budskap från fängelset
17. Josef från Arimataia
: Om Jesu främsta mål
18. Natanael
: Jesus var inte saktmodig
19. Saba från Antiokia
: Om Saulus från Tarsus
20. Rakel, en kvinnlig lärjunge: Om visionen och människan Jesus
21. Kleopas från Batrun: Om lagen och profeterna
22. Thomas: Om tvivel och tro
23. Logikern Elmadam: Jesus den utstötte
24. En av Mariorna: Hans tungsinne och leende
25. Rumanos, en grekisk poet: Poeten Jesus
26. Levi, en lärjunge: Jesus och tullindrivarna
27. En änka i Galiléen: Jesus den grymme
28. Judas, Jesu kusin: Om Johannes döparens död
29. Mannen från öknen: Jesus rensar templet
30. Petrus: Om hans lärjungars morgondag
31. Malaki från Babylon, en astronom: Om Jesu underverk
32. En filosof: Om förundran och skönhet
33. Uria, en gammal man från Nasaret: Han var en främling bland oss
34. Poeten Nikodemus: Om dårar och ordkonstnärer
35. Josef från Arimataia, tio år senare: De två strömmarna i Jesu hjärta
36. Georgus från Beirut: Om främlingar
37. Maria Magdalena: Hans mun var som hjärtat i ett granatäpple
38. Jotam från Nasaret, till en romare
39. Efraim från Jeriko: Den andra bröllopsfesten
40. Barka, en köpman från Tyros: Om att köpa och sälja
41. Skrivaren Benjamin: Jesus var större än stat och folk
42. Sakaios: Om Jesu öde
43. En skomakare i Jerusalem: En neutral
44. Hanna från Betsaida: Om sin faster
45. Manasse, en advokat i Jerusalem: Om Jesu tal och gester
46. Jefta från Caesarea: En man trött på Jesus
47. Johannes, den älskade lärjungen: Om Jesus och Kristus
48. Mannus från Pompeji, till en grek: Om den semitiska gudomen
49. Pontius Pilatus: Om judarnas kung
50. Bartolomaios i Efesus: Om slavar och utstötta
51. Matteus: Om Jesus vid en fängelsemur
52. Andreas: Om prostituerade
53. En rik man: Om ägodelar
54. Johannes på Patmos: Om Jesus den nådige
55. Petrus: Om medmänniskan
56. Susanna från Nasaret, granne till Maria: Om Jesu ungdom och mandom
57. Josef, kallad Justus: Jesus som vägfarande
58. Filippos: Om saknaden efter Jesus
59. Barbara från Jammuni: Om Jesus den otålige
60. Pilatus hustru, till en romersk dam
61. En man från Jerusalems omnejd: Om Judas
62. Sarkis, en gammal grekisk herde: Om Jesus och Pan
63. Översteprästen Hannas: Om slöddret Jesus
64. Ahaz, den tjocke gästgivaren
65. Barabbas: Jesus sista ord
66. Claudius, en romersk kapten: Om gripandet av Jesus
67. Jakob, Herrens bror: Jesu sista måltid
68. Simon från Kyrene, han som bar korset
69. Kyborea, Judas mor
70. Maria Magdalena, trettio år senare: Om andens uppståndelse

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller på Bokbörsen.se

Böcker av Khalil Gibran
 


Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail:
info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu