Vedisk (indisk) astrologi

Nova Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, S-222 28 LUND

Böckerna har mjuka pärmar och är i nyskick eller nära nyskick, om inte annat anges.
I vissa böcker kan en del highlighting eller blyertsstreck förekomma. Billigaste porto/frakt tillkommer.
 

Den vediska astrologin använder ett annat hussystem och horoskop än den vanliga astrologin här i väst. Vediska analysmetoder kan inte utan vidare tillämpas på västerländska horoskop.

Analys av horoskop, prediktiv astrologi


J.N. Bhasin, Astro Sutras. Sagar 2010. 266 sid. Bra introduktion. 115:-
J.N. Bhasin, Events & Nativities. Sagar 2002. 214 s. 115:-

B.V. Raman,
How to Judge A Horoscope, band 1 & 2. Motilal Ban 2002. 304 + 475 sid. 245:-

B.V. Raman, 300 Important Combinations. Motilal Ban 2005. 340 sid. 115:-
P.V.R. Rayudu,
How to Read a Horoscope. Motilal Ban 2002. 442 sid. Presenterar en numerisk metod för analys av horoskop. 145:-

         

  

Nadi astrologi

S. Bharadwaj, Practical Nadi Astrology. Saptarishi Publ 2017. 183 sid. 165:-
J.N. Bhasin,
Sapta Rishi Nadi. Ranjan 2010. 208 sid. 115:-
C.S. Patel, Nadi Astrology. Sagar 2002. 200 sid. Baserad på klassiska texter. 145:-
C.S. Patel, Predicting through Navamsa & Nadi Astrology. Sagar 2010. 301 sid. Baserad på klassiska texter. 145:-
N.S. Shastri, Pearls of Brighu Nadi. Sagar 2007. 130 sid. 115:-
R. Santhanam, Deva Keralam (Chandra Kala Nadi), band 1 & 3, Sagar 2002. 243 resp 307 sid. Inb. Klassiskt verk av Nadi astrologi. 295:- 

R.G. Raos system
R.G. Rao, Fundamentals of Rao's System of Nadi Astrology. Eget förlag 2011. 103 sid. 125:-
R.G. Rao, Essence of Nadi Astrology. Eget förlag 2007. 289 sid. Stort format. Beg. 145:-
R.G. Rao, Brighu Prashna Nadi. Sagar 1994. 159 s. 115:-
R.G. Rao, Kashyapa Hora System of Nadi. Eget förlag 2007. 196 s. 165:-      

Relationer & äktenskap

G.K. Ojha, Astrological Secrets of Friendship, Love & Marriage. Motilal Ban 2004. 331 sid. 165:-
D.P. Saxena, Happiness in Married Life. Ranjan 1998. 176 sid. Omslag ngt nött. 115:-
D.P. Saxena,
Scientific Matching of Horoscopes. Ranjan 2006. 169 sid. 115:-

     

Speciella ämnen

V. Aditya, Practical Ashtakavarga. Systems Vision 2011. Bra introduktion. 201 s. 135:-.
J.N. Bhasin, Dispositors (Lords) in Astrology. Ranjan 2009. 131 s. 115:-
S. Chugh, Profession, Ups & Downs in Career. Sagar 1997. 191 s. 115:-
M.S. Mehta, Planets and Travel Abroad. Sagar 2007. 154 s. 115:-
B.V. Raman, Notable Horoscopes. Motilal Ban 1991. 77 horoskop med kommentarer. 439 s. 125:-
D.P. Saxena, Horary Astrology. Ranjan 1999. 236 s. Inb. 135:-
Tom Hopke, The Divine Path of Prediction. I See Publ 2001. 157 sid. Ill. Skriven av en amerikansk astrolog. 95:-

       
 

    

Avancerad analys

M.S. Mehta, Analysing Horoscopes Through Modern Techniques. Av en medarbetare till K.N. Rao. Sagar 2007. 564 sid. Bra referensverk. 165:-
V.P. Goel, Predict by Divisional Charts. Vani 2010. 387 s. 165:-
C.S. Patel, Arudha System of Prediction. Sagar 2012. 133 s. 115:-
B.V. Raman, Hindu Predictive Astrology. UBS 2010. 292 sid. 115:-
   

 

Klassiska texter

S. John, Bhrighu Saral Paddhati. Saptarishi Publ 2017. 403 sid. Presenterar 36 tidigare okända klassiska analysprinciper tillsammans med exempel. 165:-
S. Og, Secrets of Birth Time Rectification. Sagar 2010. 112 sid. 95:-
P.S. Sastri, Textbook of Scientific Hindu Astrology. Ranjan Publ 2009. 528 sid. Inb m skyddsomslag. 185:-
   
Varshaphal (Årligt horoskop)

S. Chugh, Varshaphal or Annual Horoscope. Sagar 2002. 125 s. 95:-

M.S. Mehta, Annual Horoscope. Sagar 2007. 251 s. Fördjupad analys. 135:-
D.P. Saxena, Neelkantha’s Varshaphal. Klassiskt verk. Ranjan Publ 2007. 334 s. Nära nyskick. 135:-
R.K. Wishwakarma, Tajik Shastra. A Guide to Annual Horoscope - Varshaphala. Alpha Publ 2002. 208 s. Lätt beg. 90:-
     

Dasas, muhurta

S. Chugh, Yogini & Kalachakra Dasa, Sagar 1999. 118 sid. 95:-
V.P. Goel, Predict Effectively Through Yogini Dasha. Vani 2006. 115 sid. 115:-
K.N. Rao,
Timing Events through Vimshottari Dasa. Vani 2010. 125 sid. 115:-
O.P. Verma, Secrets of Vimshottari Dasa. Ranjan 2005. 176 sid. 115:-

K. Joshi, Muhurta : Traditional & Modern. Sagar Publ 1996. 166 s. 115:-
B.V. Raman, Muhurta (Electional Astrology). UBS 2009. 181 s. 110:-
L.C. Sharma, Muhurta, Marriages & Children. Sagar 200. 322 s. Ngt beg. 125:-

   

     
Ayurveda

Deepak Chopra, Perfect Health. The Complete Mind/Body Guide. Harmony Books 1991. 325 sid. 160:-
Shantha Godagama, The Handbook of Ayurveda. India's Medical Wisdom Explained. North Atlantic Books 2004. 127 sid. Färgill. 145:-

  
Dataprogram för vedisk astrologi

Hayden's Jyotish, ett enklare program med ett flertal funktioner. Original CD. 700:-Nova Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, S-222 28 LUND
E-mail: info@novaforlag.nu
Hemsida: www.novaforlag.nu