Ny bok av författaren till Profeten
 

Hjärta och själ

Betraktelser över livets vägar

Khalil Gibran

Innehåller ett femtiotal nyöversatta texter av Khalil Gibran som belyser våra livsfrågor på ett enkelt, vackert och innerligt sätt, något som är utmärkande för Gibrans författarskap.

Bokens teman omfattar såväl kärlek, ­äktenskap och själsfrändskap som skönhet, människa och natur, reinkarnationstanken och det andliga livet.
 
Khalil Gibran tillhörde en kristen minoritet i Libanon, men utvandrade tidigt till USA, där han försörjde sig som författare och konstnär.


131 sid. Vackert inbunden. Med författarens egna illustrationer. Innehållsförteckning.

Kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller från Bokborsen.se.


Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu