Den gudomligt kvinnliga principen


Gudinnans återkomst

Det gudomligt kvinnligas pånyttfödelse i vår tid

Marko Pogacnik

Den här boken är tillägnad den kvinnliga principen i vår kultur och i varje människas själ. Den visar oss vägar att åter kunna anknyta till det gudomligt kvinnliga i alla dess uppen­bar­elseformer, antingen det rör sig om vårt personliga liv, vår kulturella historia, djurens rike eller de sakrala dimensionerna i ett landskap.     

Författaren belyser talrika aspekter av människans förhållande till Jordmodern, den trefaldiga gudinnan och den svarta jungfrun, och beskriver den upprepade återkomsten av dessa arketyper i mänsklighetens historia från stenåldern fram till våra dagar. Bokens kärna utgörs av författarens djupa insikter om det gudomligt kvinnliga, som han menar söker nya vägar att nå mänskligheten i vår tid.      

Marko Pogacnik, en av de främsta utövarna av geomanti, delar med sig av sin rika personliga erfarenhet av jordläkning över hela världen och i det praktiska arbetet med människor. Boken innehåller praktiska övningar som hjälper läsaren att bearbeta den teoretiska kunskapen och integrera den i sin egen erfarenhet. Ett femtiotal teckningar gjorda av författaren kompletterar texten på ett harmoniskt sätt. 206 sid. Med av författarens egna illustrationer.

Ur innehållet: Gudinnans återkomst / Hur jag som man lockades att erfara Gudinnan / Den okända kulturskaparen / Det gudomligt kvinnliga som det mänskliga självets fundament / Djursjälarnas härskarinna / Landskapstempel över hela världen /  Jungfruns son, hennes partner och hennes morbröder / Den förestående uppenbarelsen av den kvinnliga förlossaren / Litteratur / Lista över övningar i texten.

Av samma författare: Naturandar och elementarväsen, Läkedom för jorden


Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail:
info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu