Gudinnans återkomst

Det gudomligt kvinnligas pånyttfödelse i vår tid

Marko Pogacnik

Den här boken är tillägnad den kvinnliga principen i vår kultur och i varje människas själ. Den visar oss vägar att åter kunna anknyta till det gudomligt kvinnliga i alla dess uppen­bar­elseformer, antingen det rör sig om vårt personliga liv, vår kulturella historia, djurens rike eller de sakrala dimensionerna i ett landskap.     

Författaren belyser talrika aspekter av människans förhållande till Jordmodern, den trefaldiga gudinnan och den svarta jungfrun, och beskriver den upprepade återkomsten av dessa arketyper i mänsklighetens historia från stenåldern fram till våra dagar. Bokens kärna utgörs av författarens djupa insikter om det gudomligt kvinnliga, som han menar söker nya vägar att nå mänskligheten i vår tid.      

Marko Pogacnik, en av de främsta utövarna av geomanti, delar med sig av sin rika personliga erfarenhet av jordläkning över hela världen och i det praktiska arbetet med människor. Boken innehåller praktiska övningar som hjälper läsaren att bearbeta den teoretiska kunskapen och integrera den i sin egen erfarenhet. Ett femtiotal teckningar gjorda av författaren kompletterar texten på ett harmoniskt sätt.

Ur innehållet: Gudinnans återkomst / Hur jag som man lockades att erfara Gudinnan / Den okända kulturskaparen / Det gudomligt kvinnliga som det mänskliga självets fundament / Djursjälarnas härskarinna / Landskapstempel över hela världen /  Jungfruns son, hennes partner och hennes morbröder / Den förestående uppenbarelsen av den kvinnliga förlossaren / Litteratur / Lista över övningar i texten.

206 sid. Häftad. Pris 195 kr.
Beställning: Sätt in 195 kr på vårt plus­giro 441 55 86–9 och skriv "Gudinnans återkomst" & namn i rutan eller på talongen, så kommer boken med posten! Endast Sverige.

Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu