Idéer och råd till föräldrar

Fira årets högtider med barnen  

Friedel Lenz

Lenz ger en inspirerande beskrivning av hur årstiderna kan levandegöras för barnen; dessutom ger hon utförliga förslag till hur påsk, pingst, mikaeli, advent och jul kan firas.

Friedel Lenz (1897–1970) var en känd waldorfpedagog och sagoforskare i Tyskland. Hennes bok Barnet och sagan, en samling av hennes artiklar i waldorftidskrifter, finns också utgiven hos Nova Förlag.

Ur innehållet: Årstidsbordet / 
Vad vill påskharen säga barnet? / 
Hur kan våra barn uppleva pingsten? / 
Hur kan vi fira mikaeli?
/ Sankt Nikolaus i adventstid /
Hur kan vi fira jul?  /
Människosjälens julhemlighet.

2:a uppl. 40 s. Hft. Pris 90 kr.

Beställning: Sätt in 90 kr på vårt plus­giro 441 55 86–9 och skriv "Fira årets högtider"  & namn i rutan eller på talongen, så kommer boken med posten! Endast Sverige.

Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu