Idéer och råd till föräldrar


Fira årets högtider med barnen  

Friedel Lenz

Lenz ger en inspirerande beskrivning av hur årstiderna kan levandegöras för barnen; dessutom ger hon utförliga förslag till hur påsk, pingst, mikaeli, advent och jul kan firas. 40 s.
Ur innehållet: Årstidsbordet / 
Vad vill påskharen säga barnet? / 
Hur kan våra barn uppleva pingsten? / 
Hur kan vi fira mikaeli?
/ Sankt Nikolaus i adventstid /
Hur kan vi fira jul?  /
Människosjälens julhemlighet.
Av samma författare: Barnet och sagan.
Kompletterande verk: Högtider med barn.

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu