LIVSFRÅGOR & ESOTERIK


Ita Wegman och antroposofin

Wolfgang Weirauch (red)

Läkaren Ita Wegman var en av Rudolf Steiners närmaste medarbetare och grundade den första antroposofiska kliniken 1921. Hennes biograf berättar här om hennes mångsidiga och händelserika liv. 159 sidor, med många bilder. Mer info

Berättelsen om Antikrist

Vladimir Solovjev

Utgåvan innehåller dels den ryske mystikern Solovjevs profetia om Antikrists framträdande, dels Fjodor Dostojevskijs berömda legend om storinkvisitorn.
Mer info

Änglar

Wolfgang Weirauch (red)

Ängeln är människans ständiga följeslagare. Den överblickar hennes öde, medverkar i planen för hennes liv, bistår henne i prövningar och svårigheter och ställer olika framtidsmöjligheter i hennes väg. Om detta och mycket mer handlar denna uppskattade bok. 119 s. Mer info

Nära-dödenupplevelser

Wolfgang Weirauch (red)

Sedan urminnes tider har människor berättat om erfarenheter från andra sidan dödens tröskel. Denna utgåva innehåller berättelser från personer i vår tid som har kunnat kasta en blick in i den andliga världen till följd av en nära-dödenupplevelse. 138 s. Mer info

Människan och hennes ängel

Rudolf Meyer

Meyer beskriver hur människan ledsagas på jorden av sin skyddsängel; dessutom redogör han för änglavärldens hierarkier från änglar och ärkeänglar ända upp till keruber och serafer - den andliga världens högsta väsen.  Recension

Rytmer i människan och i kosmos

Rudolf Meyer

Meyer visar vilka visdomsfyllda samband som finns mellan människor, djur, växter och planetariska rytmer. Bl.a. behandlar han veckans rytm, månrytmen, fyrtio-rytmen, solrytmer och Saturnusrytmen.

Reinkarnation och karma

René Querido

Querido ger i tolv kortare kapitel en odogmatisk och klar inblick i reinkarnationstanken. En av de bästa introduktioner som finns på svenska; lämpar sig såväl för enskilda som för studiecirklar. Mer info

De sju planeterna

Adam Bittleston

Bittleston beskriver de astronomiska rörelserna hos solen, månen och de planeter som är synliga för blotta ögat. Sedan går han in på några av de mysterier som är förknippade med dessa himlakroppar.


Kan fås i bokhandeln, vis nätbokhandeln eller på Bokbörsen.seNova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu