Ensamhet

Adam Bittleston

Ensamhet är ett utbrett problem i vår tid, inte bara bland äldre människor, utan också bland unga och medelålders. Adam Bittleston, präst och välbeprövad rådgivare, visar i sin bok hur stor betydelse våra sinnen har när det gäller vår relation till omvärlden och andra människor, och han betonar värdet av det äkta samtalet. Han ger också förslag till hur man kan övervinna och förvandla ensamheten. 94 sidor.

I samma serie: Livskriser, Vänner och älskande


Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu