En gammal berättelse från Skottland

Den keltiska drakmyten

John Campbell

Såväl barn som vuxna kan ha behållning av denna urgamla berättelse, som upptecknades i Skottland på 1800-talet. Bland de många berättelser, sagor och legender som den keltiska kulturskatten är rik på, intar den keltiska drakmyten en särskild plats.

Så som många folksagor i århundraden bevarats genom muntlig tradition innan de äntligen upptecknades, så levde också berättelsen i denna bok bland befolkningen i de skotska högländerna och på öarna utanför landets kust. 


Som en "skotsk Grimm" reste John Campbell runt under åren 1862-1884 och samlade brottstyckena av denna berättelse. Fiskarens tre söner drar ut i världen och upplever många äventyr, varvid också den stora trehövdade draken måste övervinnas ...

Lämpar sig för barn från 8 år och även vuxna. Utgåvan innehåller även en tolkning av Friedel Lenz. 
94 s. Hft. Pris 95 kr.

Beställning: Sätt in 95 kr på vårt plus­giro 441 55 86–9 och skriv "Drakmyten"  & namn i rutan eller på talongen, så kommer boken med posten! Endast Sverige.

Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu