Biografiarbete

Wolfgang Weirauch (red)

Genom biografiarbete utrustas man med en metod man kan använda för att ensam eller i grupp utforska sitt eget levnadslopp. Den väcker också ett intresse för medmänniskorna. Dessa båda aspekter kan vara mycket viktiga, framför allt när det gäller hur man bemöter andra människor i nuet och i framtiden. Vidare finns här det stödjande samtalet, som idag behövs mer och mer. kter kan vara mycket viktiga, framför allt när det gäller hur man bemöter andra människor i nuet och i framtiden. Vidare finns här det stödjande samtalet, som idag behövs mer och mer. 

Boken behandlar sådana aspekter som knutpunkterna i människans biografi, födelseimpulsen, livsuppgifter, konflikter, sambandet mellan yttre händelser och människans själslig-andliga utveckling, sjuårsperioderna, ängeln i biografin m.m.
Innehåller bland annat en längre intervju med holländaren Bernard Lievegoed, vars verk har haft stor betydelse för utvecklingen av biografiarbete.

Ur innehållet: Vad är egentligen biografiarbete? / På jakt efter den röda tråden / I
misslyckandet ligger fröet till framtiden / Att vakna upp med hjälp av varandra.

141 s. Hft. Pris 120 kr.Beställning: Sätt in 120 kr på vårt plus­giro 441 55 86–9 och skriv "Biografiarbete" & namn i rutan eller på talongen, så kommer boken med posten! Endast Sverige.

Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu