Biografiarbete

Wolfgang Weirauch (red)

Genom biografiarbete utrustas man med en metod man kan använda för att ensam eller i grupp utforska sitt eget levnadslopp. Den väcker också ett intresse för medmänniskorna. Dessa båda aspekter kan vara mycket viktiga, framför allt när det gäller hur man bemöter andra människor i nuet och i framtiden. Vidare finns här det stödjande samtalet, som idag behövs mer och mer.

Boken behandlar sådana aspekter som knutpunkterna i människans biografi, födelseimpulsen, livsuppgifter, konflikter, sambandet mellan yttre händelser och människans själslig-andliga utveckling, sjuårsperioderna, ängeln i biografin m.m. Bl.a. intervjuas holländaren Bernard Lievegoed, vars verk har haft stor betydelse för utvecklingen av biografiarbete. 141 s.

Ur innehållet: Vad är egentligen biografiarbete? / På jakt efter den röda tråden / I
misslyckandet ligger fröet till framtiden / Att vakna upp med hjälp av varandra.

I samma serie: Nära-dödenupplevelser, Änglar, Sagor

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail:
info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu