BARNUPPFOSTRANTretton till nitton år

Tonåren för med sig många förändringar och konflikter. Sleigh vänder sig till föräldrarna, beskriver tonåringens utveckling år för år och tar upp sådana saker som ensamhet, puberteten, relationer, alkohol och droger. Mer info

Men vem gjorde Gud?

Barn är öppna och tillitsfulla och känner ofta förundran. Den här boken handlar om hur föräldrar och lärare kan bidra till att barnets förbindelse med den andliga världen hålls vid liv.

Barnet och sagan

En samling artiklar för föräldrar och lärare som ger svar på en rad frågor om sagor och deras användning i barnuppfostran.

Fira årets högtider med barnen

Ger en inspirerande beskrivning av hur årstiderna kan levandegöras för barnen, dessutom förslag till hur påsk, pingst, mikaeli och jul kan firas. Mer info

Högtider med barn  

En värdefull bok som beskriver högtidernas våsen och karaktär, deras symboler och seder, och ger praktiska förslag till hur man kan fira dessa högtider i familjen.Kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller på Bokbörsen.se


Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu