Barnuppfostran & sagorHögtider med barn  

Brigitte Barz

En värdefull bok som beskriver högtidernas våsen och karaktär, deras symboler och seder, och ger praktiska förslag till hur man kan fira dessa högtider i familjen.

Fira årets högtider med barnen

Friedel Lenz

Ger en inspirerande beskrivning av hur årstiderna kan levandegöras för barnen, dessutom förslag till hur påsk, pingst, mikaeli och jul kan firas. Mer info

Barnet och sagan

Friedel Lenz

En samling artiklar för föräldrar och lärare som ger svar på en rad frågor om sagor och deras användning i barnuppfostran.


Dessutom finns denna bok av Friedel Lenz:
Ivan Johannes : Russische Märchen. 28 ryska sagor i tysk översättning, separat tolkningshäfte medföljer.

Parsifal och Gral

Leif Wærenskjold

Den gamla legenden om Parsifal och Gral återberättas här på ett vackert och enkelt språk som talar till både gammal och ung.

Den keltiska drakmyten

John Campbell

Såväl barn från 8 år som vuxna kan ha behållning av denna urgamla berättelse, som upptecknades i de skotska högländerna på 1800-talet. Mer info

94 s. Hft. Pris 95 kr.

Sagor

Samtal med sagokunniga

I folksagorna finns en skatt av urgammal visdom. Sagorna tilltalar såväl barn som vuxna. De kan berättas, gestaltas och tolkas samt användas inom psykoterapin. Den här boken är en guldgruva för alla som arbetar med eller bara älskar sagor! Mer info

Tretton till nitton år

Julian Sleigh

Tonåren för med sig många förändringar och konflikter. Sleigh vänder sig till föräldrarna, beskriver tonåringens utveckling år för år och tar upp sådana saker som ensamhet, puberteten, relationer, alkohol och droger. Mer info

Men vem gjorde Gud?

Marieke Anschütz

Barn är religiösa av naturen: de är öppna och tillitsfulla och känner ofta förundran. Den här boken handlar om hur föräldrar och lärare kan bidra till att barnets förbindelse med den andliga världen hålls vid liv.

Kung Arthur och hans riddare

Roger L. Green

Den odödliga legenden om kung Arthur är fylld av stora bragder och upphöjd magi. Denna klassiska version av Arthursagan, bestående av mer än tjugo sammanhängande berättelser, ger ny insikt i hans rikes guldålder. Recension & innehåll


Kan fås i bokhandeln, vis nätbokhandeln eller på Bokbörsen.se


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu