Barnet och sagan

  Friedel Lenz

En samling artiklar för föräldrar och lärare som ger svar på en rad frågor om sagor och deras användning i barnuppfostran. En del artiklar behandlar även näraliggande ämnen som gnomer och rädsla hos barnet. 38 s.
Ur innehållet: Vad är sagor? / Sagor: när och vilka? / Det "otäcka" i sagor / Sagoillustrationer / Mamma, var kommer jag ifrån? / Så härliga ord / Rädsla hos barnet / Gnomerna, jordens andar / Min farfar.
Av samma författare: Fira årets högtider med barnen. 

Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller direkt från förlaget.


Nova Förlag och Bokhandel, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu