Klassisk bildande underhållning

Kung Arthur och hans riddare av Runda Bordet

Återberättad från gamla riddarromaner

Den odödliga legenden om kung Arthur är fylld av stora bragder och upphöjd magi. Denna klassiska version av Arthursagan, bestående av mer än tjugo sammanhängande berättelser, ger ny insikt i hans rikes guldålder. Från Arthurs födelse och svärdet i stenen till sökandet efter den heliga Gral och den sista striden på Camlanns slätt, är kampen mellan det goda och det onda rik på mysterier och spänning.

Utgåvan innehåller 23 sammanhängande berättelser. 271 s. Snyggt inbunden och illustrerad. Innehåll & recension.Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller från Bokbörsen.se


Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail:
info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu

Kung Arthur, riddarna av Runda Bordet, Camelot, Excalibur, drottning Gui, Nimue, Morgana le Fay, Mordred, Bors, Gareth, Geraint