Rysk profetia om Antikrists framträdande

Berättelsen om Antikrist 

Vladimir Solovjev

Vladimir Solovjev (1853-1900) var en rysk mystiker och filosof. Hans berättelse om Antikrist är en nutida profetia som ger väsentliga insikter för förståelse av de strömningar som rör sig under vår världs föränderliga yta.

Solovjev förutsade att västvärlden skulle drabbas av en rad katastrofer, så enorma att något liknande aldrig tidigare upplevts. De europeiska ledarnas hjälplöshet inför dessa katastrofer skulle inleda en ny era av fred och överflöd under beskydd av Antikrist, som uppträder som undergörare med förmåga att lösa de ekonomiska, politiska och ekumeniska problemen.

Mänskligheten ställs inför den brådskande nödvändigheten att vakna till insikt om närvaron av Antikrist, som angriper människan närhelst hon inte är uppmärksam. Han kommer att besegras endast av ett omfattande och genomgripande andligt uppvaknande.

Utgåvan innehåller som tillägg även Fjodor Dostojevskijs berömda legend om storinkvisitorn, vars tankar mycket nära tangerar Antikrists tankar. Kristus fördjupade samvetet och skänkte mänskligheten därmed möjlighet att skilja mellan andarna. Storinkvisitorn förbättrar Kristi verk, överbryggar klyftan mellan gott och ont och bringar lycka.

Ur innehållet: Berättelsen om Antikrist / Författarens kommentarer / Legenden om storinkvisitorn.

61 s. Hft. Pris 95 kr.

Beställning: Sätt in 95 kr på vårt plus­giro 441 55 86–9 och skriv "Berättelsen om Antikrist"  & namn i rutan eller på talongen, så kommer boken med posten! Endast Sverige.

Nova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail: info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu