Om människans ständiga följeslagare


Änglar

Insiktsfulla samtal om änglar

Wolfgang Weirauch (red)

I vår moderna civilisation har människan fjärmat sig allt mer från sin ängel. Men förbindelsen är inte helt bruten och den kan förstärkas och levandegöras genom människans ansträngningar. För ängeln är människans ständiga följeslagare. Den överblickar hennes öde, medverkar i planen för hennes liv, bistår henne i prövningar och svårigheter och ställer olika framtidsmöjligheter i hennes väg.
     Varje natt möter vi vår ängel och delar med den det som vi för med oss som frukter från den gångna dagen. Och varje natt skådar vi tillsammans med vår ängel den kommande dagens händelser. Den här boken handlar om hur man kan stärka förbindelsen med sin ängel, om ängelns verkan inom olika områden, om ängelns betydelse i barnuppfostran, om änglar i konsten och mycket mera. 119 s.

Recension

Ur innehållet: Människan som änglarnas medarbetare / Änglar i konsten / Änglarnas inverkan på ödet / Änglar har alltid funnits: ett strövtåg genom tiderna / Barnet och änglarna.


Boken kan fås i bokhandeln, via nätbokhandeln eller från Bokbörsen.seNova Förlag, Gråvädersv. 4 H, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, Mail:
info@novaforlag.nu

Webbsida: www.novaforlag.nu